Follow us: Narula Exports Narula Exports Narula Exports

Menu

Locking Head Screw Self Cutting, (Dia 2.7 mm)

Locking Head Screw Self Cutting

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0600.10 10 72-0600.10-Ti 10 72-0600.26 26 72-0600.26-Ti 26
72-0600.12 12 72-0600.12-Ti 12 72-0600.28 28 72-0600.28-Ti 28
72-0600.14 14 72-0600.14-Ti 14 72-0600.30 30 72-0600.30-Ti 30
72-0600.16 16 72-0600.16-Ti 16 72-0600.32 32 72-0600.32-Ti 32
72-0600.18 18 72-0600.18-Ti 18 72-0600.34 34 72-0600.34-Ti 34
72-0600.20 20 72-0600.20-Ti 20 72-0600.36 36 72-0600.36-Ti 36
72-0600.22 22 72-0600.22-Ti 22 72-0600.38 38 72-0600.38-Ti 38
72-0600.24 24 72-0600.24-Ti 24 72-0600.40 40 72-0600.40-Ti 40

Locking Head Screw Self Cutting, (Dia 3.5 mm)

Locking Head Screw Self Cutting

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0601.10 10 72-0601.10-Ti 10 72-0601.26 26 72-0601.26-Ti 26
72-0601.12 12 72-0601.12-Ti 12 72-0601.28 28 72-0601.28-Ti 28
72-0601.14 14 72-0601.14-Ti 14 72-0601.30 30 72-0601.30-Ti 30
72-0601.16 16 72-0601.16-Ti 16 72-0601.32 32 72-0601.32-Ti 32
72-0601.18 18 72-0601.18-Ti 18 72-0601.34 34 72-0601.34-Ti 34
72-0601.20 20 72-0601.20-Ti 20 72-0601.36 36 72-0601.36-Ti 36
72-0601.22 22 72-0601.22-Ti 22 72-0601.38 38 72-0601.38-Ti 38
72-0601.24 24 72-0601.24-Ti 24 72-0601.40 40 72-0601.40-Ti 40

Locking Head Screw Self Cutting, (Dia 5.0 mm)

Locking Head Screw Self Cutting

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0603.10 10 72-0603.10-Ti 10 72-0603.26 26 72-0603.26-Ti 26
72-0603.12 12 72-0603.12-Ti 12 72-0603.28 28 72-0603.28-Ti 28
72-0603.14 14 72-0603.14-Ti 14 72-0603.30 30 72-0603.30-Ti 30
72-0603.16 16 72-0603.16-Ti 16 72-0603.32 32 72-0603.32-Ti 32
72-0603.18 18 72-0603.18-Ti 18 72-0603.34 34 72-0603.34-Ti 34
72-0603.20 20 72-0603.20-Ti 20 72-0603.36 36 72-0603.36-Ti 36
72-0603.22 22 72-0603.22-Ti 22 72-0603.38 38 72-0603.38-Ti 38
72-0603.24 24 72-0603.24-Ti 24 72-0603.40 40 72-0603.40-Ti 40

 

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0603.42 42 72-0603.42-Ti 42 72-0603.58 58 72-0603.58-Ti 58
72-0603.44 44 72-0603.44-Ti 44 72-0603.60 60 72-0603.60-Ti 60
72-0603.46 46 72-0603.46-Ti 46 72-0603.62 62 72-0603.62-Ti 62
72-0603.48 48 72-0603.48-Ti 48 72-0603.64 64 72-0603.64-Ti 64
72-0603.50 50 72-0603.50-Ti 50 72-0603.66 66 72-0603.66-Ti 66
72-0603.52 52 72-0603.52-Ti 52 72-0603.68 68 72-0603.68-Ti 68
72-0603.54 54 72-0603.54-Ti 54 72-0603.70 70 72-0603.70-Ti 70
72-0603.56 56 72-0603.56-Ti 56        

Cancellous Locking Head Screws, (Dia 3.5mm x Full thread)

Cancellous Locking Head Screws

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0604.25 25 72-0604.25-Ti 25 72-0604.65 65 72-0604.65-Ti 65
72-0604.30 30 72-0604.30-Ti 30 72-0604.70 70 72-0604.70-Ti 70
72-0604.35 35 72-0604.35-Ti 35 72-0604.75 75 72-0604.75-Ti 75
72-0604.40 40 72-0604.40-Ti 40 72-0604.80 80 72-0604.80-Ti 80
72-0604.45 45 72-0604.45-Ti 45 72-0604.85 85 72-0604.85-Ti 85
72-0604.50 50 72-0604.50-Ti 50 72-0604.90 90 72-0604.90-Ti 90
72-0604.55 55 72-0604.55-Ti 55 72-0604.95 95 72-0604.95-Ti 95
72-0604.60 60 72-0604.60-Ti 60 72-0604.100 100 72-0604.100-Ti 100

Cancellous Locking Head Screws, (Dia 6.5mm x Full thread)

Cancellous Locking Head Screws

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0605.25 25 72-0605.25-Ti 25 72-0605.65 65 72-0605.65-Ti 65
72-0605.30 30 72-0605.30-Ti 30 72-0605.70 70 72-0605.70-Ti 70
72-0605.35 35 72-0605.35-Ti 35 72-0605.75 75 72-0605.75-Ti 75
72-0605.40 40 72-0605.40-Ti 40 72-0605.80 80 72-0605.80-Ti 80
72-0605.45 45 72-0605.45-Ti 45 72-0605.85 85 72-0605.85-Ti 85
72-0605.50 50 72-0605.50-Ti 50 72-0605.90 90 72-0605.90-Ti 90
72-0605.55 55 72-0605.55-Ti 55 72-0605.95 95 72-0605.95-Ti 95
72-0605.60 60 72-0605.60-Ti 60 72-0605.100 100 72-0605.100-Ti 100

Cancellous Locking Head Screws, (Dia 6.5mm x 16mm thread)

Cancellous Locking Head Screws

Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length Model No. (S.S) Length Model No. (TI) Length
72-0607.25 25 72-0607.25-Ti 25 72-0607.65 65 72-0607.65-Ti 65
72-0607.30 30 72-0607.30-Ti 30 72-0607.70 70 72-0607.70-Ti 70
72-0607.35 35 72-0607.35-Ti 35 72-0607.75 75 72-0607.75-Ti 75
72-0607.40 40 72-0607.40-Ti 40 72-0607.80 80 72-0607.80-Ti 80
72-0607.45 45 72-0607.45-Ti 45 72-0607.85 85 72-0607.85-Ti 85
72-0607.50 50 72-0607.50-Ti 50 72-0607.90 90 72-0607.90-Ti 90
72-0607.55 55 72-0607.55-Ti 55 72-0607.95 95 72-0607.95-Ti 95
72-0607.60 60 72-0607.60-Ti 60 72-0607.100 100 72-0607.100-Ti 100

Torque - Limiting Screwdriver

Torque - Limiting Screwdriver

Model No. Model No. Holes
72-0012.01 TI  
72-0012.02    
Go to top